APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Særlige krav

 

Hvis der er unge under 18 år ansat i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for i virksomheden, beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering.

Når I bliver opmærksomme på, at en ansat er gravid eller ammer, skal APV’en indeholde en vurdering af, om der er en risiko. Det anbefales, at I på forhånd sørger for, at jeres APV indeholder en vurdering af, om gravide eller ammende kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for fosteret eller det nyfødte barn.


I Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsvurdering er der oplistet andre særlige krav man bør være opmærksomme på.