APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Hvornår skal APV gennemføres?

 
Når APV er gennemført én gang, skal den efterfølgende ajourføres, når der sker væsentlige ændringer i arbejdet eller i de arbejdsmetoder og -processer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan f. eks. være i forbindelse med flytning til nye lokaler eller ved indkøb af maskiner eller andet teknisk udstyr. APV’en skal ikke revideres, hver gang der ansættes nye medarbejdere.
 
APV, inklusiv kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning, skal dog som minimum gennemføres hvert 3. år
 
Arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og tilløb hertil bør altid udløse en ekstra vurdering.