APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

APV dialogmøde

 

På APV-dialogmødet arbejder man med at kortlægge, beskrive, udvælge, prioritere og komme med handlingsforslag til forbedring af arbejdsmiljøet. APV-dialogmødet er inspireret af dialogmetoden. Mødet består af to gruppearbejder og to plenumopsamlinger. Dialogmødet varer mellem 2 - 4 timer afhængigt af gruppens størrelse og hvad der praktisk kan lade sig gøre på arbejdspladsen.
 
APV-dialogmødet egner sig til større virksomheder, hvor man ønsker at afholde særskilte møder for at kortlægge og gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø i dialog med personalet. Metoden er således også mere tidskrævende en f.eks. tjeklister og spørgeskemaer.
 
Metoden giver mulighed for, at komme i dybden med arbejdsmiljøproblemstillinger og sætter samtidig fokus på løsninger. Gennem dialogen kan der opnås en fælles forståelse af eventuelle arbejdsmiljøproblemer og et generelt nuanceret billede af arbejdspladsens arbejdsmiljø
 


Sådan gør I:

 

  • I første gruppearbejde kortlægger medarbejderne det, der fungerer godt på arbejdspladsen og det der bør forbedres.
  • I en plenumopsamling skrives kortlægningen på plancher og grupperne uddyber det, de har kortlagt. 
  • Der prioriteres, hvilke problemer der skal gøres noget ved her og nu samt på sigt via afstemning. 
  • Herefter vælger medarbejderne sig i grupper ind på et af de prioriterede emner.
  • I det andet gruppearbejde udvikler deltagerne løsningsforslag til hvert problem. 
  • Gruppearbejdet afsluttes og mødet afrundes med præsentation af gruppernes løsningsforslag og en opsummering af de vigtigste temaer, der skal arbjedes videre med.
  • Efter APV-dialogmødet udfylder ledelsen eller arbejdsmiljøorganisationen APV-skemaer på baggrund af mødet og plancherne. Her beskrives de fundne problemer og løsninger og der foretages en endelig prioritering, der indføres i en handlingsplan. I butikker uden arbejdsmiljøorganisation tager lederen og medarbejderne sig af det i fællesskab.

 

 

Hent

 

APV dialogskema

APV-skema