APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Interviews

 

Interviews foregår, som en samtale mellem eksempelvis lederen eller en valgt person og medarbejderne om arbejdsmiljøet. Her kan tjeklisten bruges som interviewguide for at sikre, at man får spurgt ind til alle områder, men der kan også være andre forhold, som medarbejderne nævner.
 
Metoden kan være velegnet på en lille arbejdsplads, hvor en rundspørge til samtlige medarbejdere ikke er så ressourcekrævende. På arbejdspladser med mange medarbejdere kan en rundspørge være temmelig ressourcekrævende. Samtidig kan det være svært at bevare overblikket.
 
Interviews kan også bruges som opfølgning på en spørgeskemaundersøgelse for at få uddybet de svar, der er afgivet.
 

Sådan gør I:

 

  • Interviewet kan foregå på mange forskellige måder. F.eks kan lederen, et medlem af arbejdsmiljøorganisationen eller andre valgte personer gå rundt til medarbejderne og spørge til deres arbejdsmiljø. Interviewet kan også gøres gruppevis.
  • Tjeklisten kan bruges som interviewguide og der noteres på tjeklisten, om der er et problem.
  • Arbejdsmiljøorganisationen eller lederen, hvis der ikke er en arbejdsmiljøorganisation, gennemgår samtlige lister evt. sammen med en valgt medarbejderrepræsentant. De forhold der er svaret ”ja”/problem til skrives ind i hvert sit APV-skema. 
  • Der vælges, hvilke f.eks. 3 arbejdsmiljøproblemer man vil starte med at tage fat på og hvilke man ønsker at tage fat på på sigt. Der overvejes, hvad årsagen er og der kommes med forslag til løsninger. Det skrives ind i APV-skema.
  • Lederen eller en/flere medarbejder(e) gøres nu ansvarlig(e) for løsning af de enkelte problemer og der fastsættes en dato for, hvornår løsningen skal være på plads. Det skrives ind i APV-skema.
  • Der udfyldes en samlet handlingsplan, som dateres og der aftales, hvornår der holdes opfølgningsmøde med henblik på opfølgning samt ny prioritering af de evt. resterende problemer.
  • Medarbejderne informeres om de foreløbige tiltag og det videre forløb.

 


Hent

 

APV Tjekliste

APV-skema