APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Møder
 

I kan vælge at holde møder f.eks. i form af rundbordssamtaler eller personalemøde, hvor der tales om APV. Der udarbejdes på forhånd en dagsorden for mødet, så deltagerne har en idé om, hvad der skal foregå. På mødet kan BAR Handels tjekliste bruges som inspiration, så I får en idé om, hvilke arbejdsmiljøforhold der kan være relevante at gennemgå.
 
Metoden egner sig særligt til mindre arbejdspladser, hvor alle kan samles på et møde og hvor APV snakken kan integreres i de i forvejen aftalte mødeformer. Men metoden kan også godt bruges på større arbejdspladser, hvor man kan opdele personalet i afdelingsområder, ledelsesområder, arbejdsfunktioner eller lign. Det vigtigste er at sikre, at hele virksomhedens arbejdsmiljø bliver gennemgået og at alle, der har behov, kommer til orde, så problemerne bliver identificeret. Metoden giver mulighed for at få en snak om arbejdsmiljøforhold i en uformel atmosfære og få bragt løsningsforslag på banen med det samme. Det er vigtigt at skabe en god dialog og lade alle komme til orde, således at alle medarbejdere føler sig trygge ved det åbne forum.

 

 

Sådan gør I: 
 

 • Arbejdsmiljøorganisationen eller lederen indkalder til møde og udsender dagsorden.
 • Alle medarbejdere samt leder mødes. 
 • Der vælges en person, der skriver referat.
 • Der tages en runde, hvor alle kan få mulighed for at komme frem med de forhold i arbejdsmiljøet, som de mener bør forbedres.
 • Mødedeltagerne finder de fælles problemstillinger.
 • Problemerne skrives ned i APV-skemaet.
 • Der kommes med forslag til løsninger, som skrives ind i APV skemaet.
 • Derefter bliver man enige om, hvilke (f.eks. 3) arbejdsmiljøproblemer der skal tages fat på her og nu, og hvad der på sigt skal tages fat på.
 • Der udpeges en ansvarlig for løsning af de enkelte problemer og fastsættes en dato for, hvornår løsningen skal være på plads. Det skrives ind i APV skemaet.
 • Der udfyldes en samlet handlingsplan, som dateres og der aftales, hvornår der holdes opfølgningsmøde med henblik på opfølgning samt ny prioritering af de evt. resterende problemer.
   

 

 

Hent

 

APV tjekliste

APV-skema