APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Information om APV

 

Det er arbejdsmiljøorganisationen, der koordinerer og informerer om APV-arbejdet. Er der ingen arbejdsmiljøorganisation, er det arbejdsgiveren/lederen, der står for det.


Start med at få fortalt medarbejderne, hvad APV er og hvad der skal ske. Der kan f.eks. være behov for at få gennemgået spørgeskemaer eller tjeklister, hvis det er det I vælger at bruge, og tage en snak om, hvad der menes med de forskellige spørgsmål, så alle føler sig sikre.
 

Når I har fået gennemgået butikkens arbejdsmiljø, kan I informere om, hvad det er for arbejdsmiljøproblemer, der er kommet frem og skal arbejdes videre med.


I forbindelse med at løsningerne bliver gennemført, bør I løbende informere om, hvilke problemer der er løst og hvilke der står for tur. Fortæl gerne om de små succeser.


Informer på personalemøder, skriv i personalebladet, på intranettet eller lav opslag til personaletavlen. Alle medarbejdere skal informeres og have mulighed for at komme med bidrag til APV’en.