APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

Kom godt i gang


I bestemmer selv, hvordan I vil udarbejde APV'en. Det er arbejdsgiverens ansvar, at det bliver gjort. APV'en skal udarbejdes af arbejdsmiljøorganisationen. Er der ingen arbejdsmiljøorganisation skal medarbejderne og ledelsen gøre det  i fællesskab.

 

Det er vigtigt, at der er en, der tager styringen og ledelsen af hele APV forløbet, så man sikrer fremdrift og at I kommer igennem alle faser, så løsninger bliver gennemført og fulgt.


Start med at finde ud af, hvilken metode I vil bruge til APV gennemførelsen.


Beslut dette i arbejdsmiljøorganisationen, og er der ikke krav om en arbejdsmiljøorganisation for jeres butik, så kan lederen indkalde til personalemøde og præsentere et forslag til metode.

 

For at få et optimalt udbytte af en APV, er det også vigtigt at få afklaret følgende forhold inden I går i gang: 

 

  • Hvem skal tage sig af hvad? – f.eks. hvem indkalder til møder, hvem finder metode og værktøjer, hvem udsender skemaer, hvem indsamler information, hvem tager beslutninger, hvem følger op osv.
  • Er der – ud over arbejdsmiljøorganisationens medlemmer – behov for flere nøglepersoner i processen?
  • Er der behov for møder, kurser, et indledende seminar, uddannelse e.l.?
  • Er der behov for ekstern bistand, f.eks. fra en arbejdsmiljørådgiver?

 

Når I har taget stilling til dette, er det bare om at komme i gang!